3/20/2017

മാഞ്ഞ സന്ധ്യ

സിന്ധൂരരേഖ മാഞ്ഞൊരു സന്ധ്യപോൽ
ഉമ്മറക്കൊലായിൽ ഒറ്റക്കായി ....
കൂട്ടമായ് കിളികൾ കലപിലകൂട്ടി
കൂടണയാനെത്തി ശാന്തരായി.
കോലായിലെ ഒഴിഞ്ഞ ചാരുകസേര.....
ചാരത്തു ചാരി ഞാൻ
തറയിലിരുപ്പാണപ്പോഴും
ഇരുട്ട് കവർന്നൊരു സന്ധ്യപോലെ
എന്തെല്ലാം ശാഠ്യങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം ശണ്ഠകൾ
നേർക്കുനേർ കണ്ടാലോ പോർവിളിയായ്
ഇന്ന് ഞാനറിയുന്നു നീയെന്ന ശൂന്യത
ഒരിക്കലും മായാത്ത ഓർമ്മയെന്ന്
ഏഴാം കടലിന്നക്കരെ നിന്നും
മക്കൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമെന്നും
അമ്മാ സുഖമല്ലേ... ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ...
തങ്കമ്മ വന്നല്ലോ കൂട്ടിനിന്നും ....
തിണ്ണയിൽ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം വച്ചുഞാൻ
ഊണിന് ചമ്മന്തിയുണ്ട് വായോ
ഓണത്തിനും വേണം ഊണിന് ചമ്മന്തി
ഇല്ലേല്‍ പ്പിണങ്ങി പ്പരിഭവിക്കും
മുറ്റത്തു പൈപ്പുണ്ട് കാൽകഴുകാനെന്നാലും
തിണ്ണയില്‍ കിണ്ടീന്നെ കാല്‍കഴുകൂ....
പിണക്കമാണെന്നാലും, പാടില്ല
ഞാനിവിടുന്നു എവിടെക്കും മാറിനില്‍ക്കാന്‍
മിണ്ടില്ല എങ്കിലും കണ്ടില്ല എന്നാലോ
ആ കണ്ണിൽ നിൻ പരിഭ്രമം കണ്ടിരുന്നു
നീ പോയി എങ്കിലും ഞാനിവിടുണ്ട്
ഇപ്പോഴും എന്നെ നീ കാണുന്നുണ്ടോ ....??
ഇത്രേം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിചിരുന്നുവോ
അറിയുന്നു ഞാനിന്നു നിൻ ശൂന്യത
നീയില്ലാത്തൊരു നേരം എനിക്ക് വയ്യ
ഞാനും വരട്ടയോ നിൻ ചാരെ
എവിടെയാണിന്നു നീ ,,,,,,
ഞാനില്ലാതെങ്ങിനെ .....നീയവിടെ ......??????

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: