6/27/2013

വിരഹംസ്വപ്നങ്ങള്‍ വിരിയിച്ച ചെമ്പനീര്‍പൂ
നിനക്കായ്‌ ഞാനിന്നു കാത്തുവയ്ക്കാം
എന്റെ സ്നേഹത്തിനെ നീര്‍പ്പളുങ്കാക്കിഞാന്‍
ആ കുസുമത്തെ അലങ്കരിക്കാം
പോരുമോ  വര്‍ണ്ണ ശലഭമേ നീ
ഈ പൂമകളെ ധന്യയാക്കാന്‍

പൂമഴപോലെ പെയ്തിറങ്ങാം നിന്നില്‍
ഒരു കുളിരായ് ഞാന്‍ സ്വയമലിയാം
നിന്‍ കരലാളനയാല്‍ നീ എന്നിലെ
മോഹന രാഗത്തെ തൊട്ടുണര്‍ത്തു
അനന്ത ശബ്ദ കൊലാഹലത്തിലും
നിന്‍ ഹൃദയത്തുടിപ്പ് തിരിച്ചറിവൂ
അറിയുന്നു എന്നെ നീ എങ്കിലും വന്നില്ല
എന്റെ ഈ പൂവിനെ സ്വീകരിക്കാന്‍

6/04/2013

മനോരാജ്യം

 

മാനസമുരളിയില്‍ കേട്ടുഞാന്‍ കണ്ണാ നിന്‍റെ
മധുവൂറും സ്നേഹത്തിന്‍ പ്രണയഗീതം
ആ ഗാന ലഹരിയില്‍ ഞാനലിഞ്ഞപ്പോള്‍
ദ്വാപരയുഗത്തിലെ രാധികയായ്
കണ്ണന്‍റെ പ്രിയസഖി രാധികയായ്

എന്മനോവൃന്ദാവനത്തിലെങ്ങും ....
പരിജാതങ്ങള്‍ പൂത്തുലഞ്ഞു ...
മയിലുകള്‍ പീലി വിടര്‍ത്തീ ...
നിന്‍സ്വരമെന്നിലലിഞ്ഞു ...ഞാനൊരു
മായലോകത്തിലായി .....

പാരിജാതത്തണലില്‍ ഞാനിരുന്നു
എന്മടിയില്‍ നീ മയങ്ങുംപോലെ
അറിഞ്ഞിട്ടുമറിയാതെ എന്മുകുരത്തില്‍നിന്‍
അധരങ്ങള്‍ ചിത്രം വരച്ചപോലെ

വിരഹാര്‍ദ്രയാകുമ്പോള്‍ ചാരത്തണയുന്നു
കണ്ണുകള്‍ പൊത്തിച്ചിരിക്കുന്നു
ഓര്‍ക്കുംപോഴോക്കെയും ഓടിയണയുന്ന നീ
ഹൃദയത്തിന്‍ താളമായ് മാറുന്നു