2/25/2015

വഴിപിരിയേണ്ടവര്‍ഒരു  വിളിപ്പാടകലെ  ഉണ്ടെങ്കിലും
ഇല്ല  വിളിക്കില്ലോരിക്കലും ഞാന്‍ 
ഒരു കാഴ്ചക്കപ്പുറം നീയുണ്ടറിയാം
ഇല്ല നോക്കില്ല ഞാന്‍

ഇതുവഴി  പോയ കാറ്റിലും കേട്ടുഞാന്‍  
നിന്‍റെ നിശ്വാസത്തിന്‍ സ്വരം
പൂവിന്‍ മണത്തിലും നിലാവിന്‍ ചിരിയിലും
അറിയുന്നു നിന്‍റെ സാമീപ്യം
എങ്കിലും പറയില്ലോരിക്കലും ഞാന്‍ 

നിന്നോടുള്ള എന്നിഷ്ടം

ദിവ്യമാം പ്രണയത്തിന്‍ അനശ്വര  ഗീതത്തില്‍ 
കേട്ടു  നിന്‍  സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 
കള കൂജനത്തിലും ദല മര്‍മ്മരത്തിലും
കേള്‍ക്കുന്നു നിന്‍റെ സ്വരങ്ങള്‍ 
മറക്കാന്‍ പഠിച്ചു ഞാന്‍ 
മറയ്ക്കാന്‍ പഠിച്ചു
നന്നായ് നടിക്കാന്‍ പഠിച്ചു  


ഉപേക്ഷിക്ക വയ്യെനിക്കെങ്കിലും
പോകാതെ വയ്യ ഞാന്‍ പോകുന്നു
പിന്‍വിളി വേണ്ട ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല
മറക്കാന്‍ നീയും പഠിക്കുക

ഇതാണ് നമ്മുടെ വിധി എന്നറിയുന്നു അതിനു ഞാന്‍ കീഴടങ്ങുന്നു ഒരു മനസ്സാണ് നമ്മള്‍ക്കെങ്കിലും ഇരു വഴിയില്‍ സഞ്ചരിക്കെണ്ടവര്‍

2/19/2015

എന്‍റെ പ്രണയംഹൃദയമേ ഞാന്‍ കാണുന്നു  നിന്‍
കുങ്കുമനിറമോലും ചേതനയില്‍
പ്രണയമാം മഴവില്ലിന്‍ സപ്ത വര്‍ണ്ണം
അലിയുന്നു ഞാനതിന്‍ മോഹവര്‍ണങ്ങളില്‍
എന്നെത്തന്നെ  മറക്കുന്നു

ഒരു  ചെമ്പനീര്‍പ്പൂവില്‍ ഒതുക്കുവാനാവില്ല
നിന്നോടുള്ള എന്‍ പ്രണയം
മുന്തിരിച്ചാറിന്റെ  ലഹരിതോല്‍ക്കുന്നു
എന്നില്‍ നീ  പകരുമുന്മാദം

പുലര്‍കാലേ തിളങ്ങും  തുഷാരകണത്തേക്കാള്‍
മോഹനമാണ്  നിന്‍ പ്രണയം
പൂവിലെ തേന്‍കണം നാണിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു
നിന്‍ സ്നേഹത്തിന്‍ മധുവിന്റെ മുന്നില്‍

നീ  എന്‍റെ ഹൃദയത്തെ  പാലാഴിയാക്കുന്നു
വൈകുണ്ഡനാഥനായ്  എന്നില്‍ ജ്വലിക്കുന്നു
നീ എന്റെ  സ്വര്‍ഗ്ഗം
നീ എന്റെ സ്നേഹം
നീ എന്റെ  ലോകം പ്രിയനേ