3/17/2012

അവള്‍


അസ്തിത്വമില്ല ജീവനില്ല
അഭിപ്രായമൊന്നിനും തീരെയില്ല
ചിന്തകളെല്ലാം മനസ്സിന്റെയുള്ളില്‍
ചങ്ങലക്കിട്ടു പൂട്ടിയിട്ടു !!

മോഹങ്ങളെല്ലാം മനോഹരമായൊരു
സമ്മാനപ്പെട്ടിയില്‍ പോതിഞ്ഞുവച്ചു
അത്  പട്ടുതുണിയാല്‍ മോടികൂട്ടി
അവള്‍ ചില്ലലമാരയില്‍ പൂട്ടിവച്ചു!!

വേദനയെല്ലാം കടഞ്ഞെടുത്തു
ഒരു മന്‍ഭരണിയില്‍ ഉപ്പിലിട്ടു
എന്നും ഊണിനു കറിയായി
വിളംബിവച്ചു - അവര്‍  സ്വാദോടെ
കഴിക്കുന്ന കണ്ടിരുന്നു

വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടും കാണാത്തപോലെ
കണ്ണുകള്‍ പൂട്ടി ഇരുട്ടാക്കി
വിശാല ലോകം അരികിലെന്നാകിലും
സ്വാതന്ത്ര്യം ചങ്ങല ഇട്ടുപൂട്ടി അവള്‍
സ്വന്തം തടവറ ഏറ്റെടുത്തു

കൊട്ടും കുരവയും ആളും മേളവും
അത് ആത്മഹത്യക്കുള്ള മേളമായി
അവള്‍ എല്ലാം അറിഞ്ഞു
അറിയാത്തപോലെ
പുഞ്ചിരി മേല്ലാപ്പണിഞ്ഞു നിന്നു അവള്‍
ഇന്നും അണിഞ്ഞു ചിരിച്ചിടുന്നു


3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

GR KAVIYOOR പറഞ്ഞു...

എന്തിത്ര ദുഃഖം പേറുന്നു കവിത നിറയുന്നു കണ്ണ് നീരാല്‍

GR KAVIYOOR പറഞ്ഞു...

please come and see my blog too
grkaviyoor.blogspot.com

mind waverings പറഞ്ഞു...

വളരെ നല്ല എഴുത്ത് ആശാ .........