6/20/2012

സ്വപ്നം

                  
എന്‍ സ്വപ്നനീല  വിഹായസ്സിലിന്നൊരു
വെള്ളരിപ്പ്രാവ് പറന്നിരുന്നു
ചുണ്ടില്‍ ഒളിവില കൊമ്പുമായി അവള്‍
എന്‍ ചാരെ  ഇന്ന് പറന്നിരുന്നു

മോഹത്തിന്‍ പയിംപാല്‍ കുറുക്കി കൊടുത്തു
സ്നേഹക്കനിയും പകര്‍ന്നു നല്‍കി
കൊഞ്ചിക്കളിച്ചു  കളിപറഞ്ഞു
കിന്നാരമൊത്തിരി ഓതി നിന്നു

തത്തിക്കളിച്ചും കളിപറഞ്ഞും ഞങ്ങള്‍
സന്തോഷസാഗരം തീര്‍ത്തുവച്ചു
എന്നാല്‍  സ്വപ്നമതെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു
ഞാന്‍ എന്നിലെക്കിപ്പോള്‍ തിരിച്ചുവന്നു

ചിറകറ്റ വെള്ളരിപ്രാവ്‌ പോലെ
എന്‍ സ്വപ്നം  ചിറകു കരിഞ്ഞു വീണു
എങ്കിലും മോഹം കരിഞ്ഞതില്ല
ഒളിവില കൊമ്പുമായ് പാറിവരും അവള്‍
സ്നേഹമിതെങ്ങും  നിറച്ചു നല്‍കും

ഈ കെട്ട കാലത്തില്‍ നഷ്ടകാലത്ത്തില്‍
വെള്ളരിപ്രാവുകള്‍ പാറിടട്ടെ
എങ്ങും സ്നേഹം വിരിഞ്ഞിടട്ടെ
സ്വപ്നം സത്യമായ് തീര്‍ന്നിടട്ടെ2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

MyDreams പറഞ്ഞു...

എന്‍ സ്വപ്നം ചിറകു കരിഞ്ഞു വീണു
എങ്കിലും മോഹം കരിഞ്ഞതില്ല
ഈ കെട്ട കാലത്തില്‍ നഷ്ടകാലത്ത്തില്‍
വെള്ളരിപ്രാവുകള്‍ പാറിടട്ടെ

shibu sg പറഞ്ഞു...

സ്വപ്നങ്ങള്‍ വര്‍ണ്ണങ്ങളാല്‍ മനോഹരമല്ലേ...ചില സ്വപ്നങ്ങള്‍ എന്നും മനസ്സില്‍ വിടര്‍ന്നു നില്‍ക്കും ഒരു വാടാത്ത പുഷ്പം പോലെ കരിഞ്ഞു പോകാതെ.അതിന്റെ നിറവും മണവും ആസ്വദിക്കാന്‍ ഈ കൊച്ചു കുട്ടിക്കു കഴിയട്ടെ എന്നു ആശംസിക്കുന്നു...